Maanziek (Koen De Feyter), 1988

In 1984 werd de avond gekaderd rond het eeuwige thema De Liefde, in 1986 speelde zich alles af in Het Park. Alle aspecten van toneel kwamen aan bod: repetitie, decorbouw, lichtregie, grime én acteren. Dat zulk een voorstellingen iets van een bonte avond hadden, werd ruimschoots gecompenseerd door het meeleven van de vele sympathisanten. Tegelijk vormde zich een potentieel aan jonge talenten.

Met zo een groep neofieten besloot een driemanschap, Walter Laureys, Bert Annemans en Koen De Feyter in 1988 een wereldpremière te brengen: Maanziek van Koen De Feyter zelf. Het mysterieuze stuk werd haast volledig gedragen door leerlingen, die een zeer hechte groep vormden. Tom Peeters en Sofie Dykmans brachten de hoofdrollen met verve. Vanaf deze productie diende zich een kracht aan die voor heel wat komende stukken een onmisbare schakel zou worden: Luc De Clercq. Het werk dat hij verzette in de voorbereiding, op en achter de scène, bij de productie en decorbouw gebeurde niet voor het voetlicht, maar was daarom niet minder verdienstelijk. In 1996 zou hij uiteindelijk de stap zetten naar de regie.

Bert Annemans
Uit: Rudi Arnould & Luc Pay (eindred.), Onder Gulden Vleugels II. Sint-Michielscollege Brasschaat 1931–1996. [Brasschaat], Sint-Michielscollege, 1997, pp. 212 (Er verscheen geen aparte bespreking in Schakel 1988).

HTML5+CSS :: ✔ IPv6 :: ✔ DNSSEC