Bal van de Pompiers

In dit stuk uit 1958, oorspronkelijk een radiohoorspel, later herwerkt tot toneelstuk dat geschreven werd in en voor het naoorlogse Zwitserland, stelt Max Frisch zich vragen bij de goedgelovigheid en de naïviteit van “de mensen”. Frisch doet dit door een weldoordachte knipoog naar de gegoede burgerij die zich onterecht veilig acht voor de realiteit van de straat.

Wereldvreemd en verblind door slogans, mooipraterij en eigenbelang creëert het hoofdpersonage zich een gewenste wereld waarin hij denkt beschermd te zijn voor onheil en tegenspoed.

Bijna 50 jaar later kan men zich deze vragen nog altijd stellen, zij het dan over andere, meer actuele, maatschappelijke problemen en toestanden waarmee wij allemaal wel eens geconfronteerd worden.

Laat U echter niet afschrikken door dit “gewichtige” thema. “Bal van de Pompiers” is en blijft wel degelijk een schitterende komedie waarin de afwisseling van personages en scènes U meer dan eens verbaasd zullen doen staan. Niet te missen, dus!

HTML5+CSS :: ✔ IPv6 :: ✔ DNSSEC