Peer Wittenbols

Peer Wittenbols (1965) is huisschrijver van de Nederlandse toneelgroep Oostpool. In 1989 studeerde hij af aan de Toneelacademie Maastricht. Hij was als columnist werkzaam voor De Theatermaker, Dagblad De Limburger en De Volkskrant. Zijn oeuvre is indrukwekkend en omvangrijk. De auteur won in de afgelopen jaren belangrijke theaterprijzen en werd veelvuldig genomineerd. Jury's bejubelen zijn taalgebruik, dat het midden houdt tussen poëzie en spreektaal.

Wittenbols creëert alledaagse personages, met herkenbare menselijke gevoelens. “Uiteindelijk wil ik dat de toeschouwer ziet — wat hij verder ook van de personages vindt — dat die mensen gedreven worden door echte, oprechte verlangens.”

HTML5+CSS :: ✔ IPv6 :: ✔ DNSSEC